2015. március 29., vasárnap

Áprilisi asztrológiai előrejelzés: A megvalósítás és a megszilárdítás hónapja

Az áprilist szeszélyes hónapnak tartják. Ez a 30 napos periódus 2015-ben is a dinamikus Kos uralma alatt kezdődik. A „kososság” olyan temperamentumot és energiákat hív elő belőlünk, hogy bebizonyíthassuk az egész világnak rátermettségünket, lendületünket, elszántságunkat. Míg ápr. 20.-a után már inkább a Bika stabilitása és gyakorlatiassága kerül majd előtérbe.


Rögtön Bolondok Napja után, ápr. 2-án a Jupiter és a Nap jótékony fényszöge által szerencsésen kezdhetjük a hónapot és tündökölhetünk a világban. Jó hangulat, életerő és sikerek jellemezhetnek majd minket.

Ápr. 4-én Telihold lesz a Kos jegyében, mely megvilágítja, felszínre hozza a zseniális Uránusz és a szenvedélyes Plútó között feszülő ellentétet. Tehát mind egyéni, mind társadalmi szinten tudatosan kell kezelnünk a felmerülő problémákat és kríziseket. Ráadásul ugyanezen a napon teljes holdfogyatkozást is tapasztalhatunk, mely csak tovább fokozza a feszültségget. A Telihold és a holdfogyatkozás hatásairól részletesebben a 2015. április 4.- Telihold cikkben olvashattok a TeÜnnepeden.

A következő napon, ápr. 5-én a Nap és Plútó kerülnek kapcsolatba: hatalmas energiák fognak bennünk megmozdulni. Napfényre kell kerülnie a változásnak, ami bennünk végbement. Ha még nem történt meg, akkor pedig most kell életre hívnunk. A félelmeinket és korlátainkat tudatosítani kell önmagunkban. Azonban óvakodjunk attól, hogy esetleg másokra vetítsük ki belső „démonainkat”, vagy bármiféle hatalmi harcba belemenjünk, ismét régi mintákat kezdjünk követni. Legyünk inkább megfontoltak és ne értékeljük túl szerepünket semmilyen téren sem.
Másnap a Nap az Uránusszal lép együttállásba. Ez a konstelláció megnöveli önállóságunkat: nem szívesen rendelődünk alá, különbözni akarunk másoktól. Szabadulási vágyunk rendkívül erőssé válhat életünk azon területein, melyeken bezártnak, rabnak érezzük magunkat. Különösen ügyeljünk ezen a napon a balesetekre. A nap mottója: ”Lassan járj, tovább érsz!”

Ápr. 8-án a Merkúr is utoléri az Uránusz- Nap konjunkciót. Haladó szellemű, határozott, átlagostól eltérő, alkotó és feltaláló jellegű, intuitív energiák lesznek jelen. Hajlamosak leszünk mindent csak a saját szabályaink szerint csinálni. Gondolkodásunk, kommunikációnk felgyorsulhat, érvekéseink pedig érettebbek lesznek a megszokottnál. A szóbeli és írásbeli vizsgák most igazén sikeresek lehetnek, különösen technikából, fizikából és matematikából. (Sajnos csak 1 napig tart ez a kedvező hatás.)


Ápr. 9-től a Jupiter irányt vált és ismét előre felé kezd haladni. Mintha egyenesen utat mutatnának nekünk a bőség és növekedés irányába. Az igazság- és a boldogságkeresés lesznek a legfontosabb témák.

Ápr. 11-én az érzéki Vénusz az Ikrekbe vált. Ez kedvezni fog a társasági életnek és bármiféle változásnak életünkben. Könnyebben ismerkedünk, vesszük fel és cseréljünk ilyenkor az információkat. Írási tevékenységhez például nagy kedvet kaphatunk.

Ápr. 14-én a Nap és Hold kapcsolat miatt a női és férfi energiák egyensúlyba kerülnek. Az egymás mellé rendeltség fontos szerepet kap, így feltétlen most beszéljük meg problémáinkat főnökünkkel vagy beosztottainkkal, ugyanis most egyenragú parnerek lehetünk a megoldás megtalálásában. A családtól és a barátoktól abszolút támogatást kaphatunk, tehát a segítség kérésére ez lesz az egyik legalkalmasabb nap a hónapban.

Ápr. 15-én a Merkúr az aktív Kosból a stabil Bikába lép. Terveink megvalósításához most gyakorlatias és szilárd alapot kapunk. Gondolkodásunk talán lassabb, de jóval megfontoltabb lesz, sőt talán hallgatabbak is leszünk egyben. Az üzelti életnek különösen kedvez ez az állás, mivel saját érdekeinket most jobban tudjuk érvényesíteni. És véleményünket sem könnyen változtatjuk meg ebben az időszakban. Ugyanezen a napon a Vénusz és a Szaturnusz szembenállásba kerülnek, ami sajnos kedvezőtlenül hathat a párkapcsolatunkra, szerelmi életünkre. De ez a hatás szerencsére mindössze 2 napig tart.

Ápr. 18-án Újold lesz, ezúttal a Kos jegyében. Kitűnő lehetőség lesz ez, hogy kihozzuk magunkból a megfelelő energiákat elképzeléseink megvalósításához. A szükséges kezdőlépéseket érdemes lesz 18.-a előtt megtenni, mielőtt a Nap átlép a Bikába. A harcias Mars és az optimista Jupiter közös hatása miatt pedig figyeljünk oda, hogy ne döntsünk túl elhamarkodottan, ne legyünk túl nyersek környezetünkkel és a szabályokat semmiképp se hágjuk át, akármilyen csábítónak is tűnjék majd ez az opció.


Ápr. 20-án a Nap átvált a Bikába. Fontos tehát, hogy jó alapokat építsünk mindennek, amit az Újhold idején kívántunk magunkak. Mivel a Bika minőségben mindig a megtartásról és a tulajdonlásról van szó, új materiális és lelki kezdeményezéseinkre is különösen figyeljünk oda.

Ápr. 22-én a Vénusz és a Jupiter közötti fényszög kapcsolat-orientálttá, kedvessé, kecsessé, idealistává tehet minket. Az élet örömeit ezen állás idején igazán tudjuk majd élvezni. Például nagyon kedvező hatással van a párkapcsolatokra és a szerelemre.

Ápr. 30-ától 2 napig misztikusabb hatás alá kerülhetünk a Nap-Neptun kölcsönhatása miatt. Kifinomult érzelmek és érzékelések -leginkább álmok, vizualizációk-, jó ízlés és művészetek iránti fogékonyság jellemezhet majd minket. Ezen konstelláció idején gyakori az eredetkutatás és a misztikus tanulmányok irátni vonzódás.

Csillagjegyenkénti előrejelzést a TeÜnneped.hu-n olvashattok ;)

2015. március 24., kedd

2015. március 20.- Újhold, napfogyatkozás és az asztrológiai Újév kezdete

Kép forrása: www.teunneped.hu

Napfogyatkozás

2015. március 20-án pénteken, a napéjegyenlőség napján a délelőtti órákban - ha az időjárás engedi - Közép-Európából napfogyatkozás lesz látható. Ez az esemény leginkább az energiaellátásra és technikai eszközeinkre lehet hatással. Napfogyatkozás mindig Újhold idején jön létre, amikor a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Budapesten körülbelül délelőtt 10-12h között lesz megfigyelhető a jelenség. Így a Hold uralma kis időre fizikailag is teljes lesz, tehát még inkább előhozza a női, befogadó oldalt és a lelki energiákat belőlünk. Aki igazán pozitív irányváltást szeretne az életében, meditáljon ezen a napon, vagy végezze el a napfogyatkozási bűbájt.

Lelki hatások

Az Újhold mindig az új kezdetek szimbóluma. Ezúttal a megértés egy magasabb fokára juthatunk el spirituális szinten, ha a korábbi történéseket és saját gátlásainkat megvizsgáljuk. Az ok-okozati összefüggések felismerése tágabb dimenziókat nyithat meg lelkünkben. Az érzékeny Halak változó minősége szimbolizálja az átmenetet: valami régi most véget ér, azonban az új még nem született meg. Kicsit elveszettnek érezhetjük magunkat, mert nem tudjuk, mibe kapaszkodjunk. Minden bizonytalan: csak a bizonytalanság biztos, míg meg nem ismerjük az újat. Ebben a káoszban a megérzéseink és együttérző képességünk mutatják majd az utat. Habár hiperérzékenyek lehetünk környezetünk minden rezdülésére, a szigorú Szaturnusz nem fogja engedi, hogy teljesen elrugaszkodjunk a talajtól. Fel kell ismernünk, mely területek instabilak életünkben, hol érezzük magunkat áldozat szerepben, hol van még úgy mond „kifizetetlen adósságunk”. Ha tudatosítjuk, mit csináltunk eddig helytelenül, akkor most a helyes irányra térhetünk. És tiszta lappal indíthatjuk a következő asztrológiai évet. 

Kép forrása: www.teunneped.hu

Az asztrológiai Újév

Az Újhold beálltát követő 1 órában a Hold átlép az energikus Kosba, majd 12 órán belül a Nap is így tesz. A Nap jegyváltásával hivatalosan is megkezdődik az asztrológiai Újév: a Jupiter éve. A Jupiter a klasszikus asztrológiában a nagy szerencse bolygója, és a szellemi és fizikai terjeszkedés felett uralkodik. Jótékony hatással van a tanulásra, a filozófiára, az utazásra és az idegen nyelvekre, nyelvtanulásra. Erősíti a hitet, az optimizmust és az igazságot, azonban előidézhet túlzott derűlátást vagy akár önáltatást is. Az év jelmondata a „türelem rózsát terem” lehetne. Érdemes lesz a kedvező energiahatásokat kihasználnunk, hogy pozitív változásokat hozzunk életünkbe.
Bővebben itt olvashattok a Jupiter év előrejelzéséről.

2015. március 19., csütörtök

Miért nem illenek rám az asztrológiai tipológiák?

Sokan vélekednek úgy, hogy nem hisznek az asztrológiában, mert amit olvasnak saját csillagjegyük tulajdonságairól vagy előrejelzéseiről, azok egyáltalán nem válnak be, nem jellemzőek rájuk. Teljesen igazuk van, hiszen a „horoszkópunkként” ismert csillagjegy csupán a Napjegyünk. Ezt a Napjegyet a születési dátumból állapítjuk meg, mely -bár jelentős, de csupán- egyetlen összetevője igen sokrétű személyiségünknek. Egy korrekt jellemrajzhoz vagy jövőkép megrajzoláshoz részletesebb elemzésre van szükség.


A Napjegy azt a csillagjegyet jelenti, melyben a Nap megszületésünk pillanatában éppen állt. A Napjegy tulajdonképpen az alapkarakterünket jelöli. Mivel ezt a születési dátum (hónap és nap) alapján meg lehet mondani, elterjedt a köznyelvben, mint maga a horoszkóp. Az igazi horoszkóp azonban sokkal többet takar ennél: egy „óraképet”, mely alatt a Nap, a Hold és a többi bolygó állatövön vett elhelyezkedését értjük egy adott időpontban, a Föld egy megadott pontjáról.
Viszont nem csak az számít, hogy a Nap melyik jegyben állt a születésünk pillanatában, hanem az is, hogy horoszkóp ábránk melyik részén helyezkedik el (szaknyelvi megfogalmazásban: melyik házban áll- a 12 ház közül). Ez ugyanis árnyalja, hogy mely életterületen szeretnénk megélni a Nap szerinti feladatokat.
Ráadásul az asztrológiában a Napon kívül több másik bolygó (pl. Hold, Merkúr, Jupiter stb.) állását is vizsgáljuk és összefüggéseiben értelmezzük. A bolygókon kívül a horoszkóp rendkívül fontos eleme az Aszcendens is.

Mi az aszcendens?

Az aszcendens (rövidítve: Asc) azt a jegyet jelenti, mely épp felkelőben volt a horizonton megszületésünk pillanatában. Az aszcendens a születési pontos időből (óra és percből) mondható meg. Az aszcendens jegye arról árulkodik, hogy milyennek mutatjuk, láttatjuk magunkat a külvilággal. Ez a „felkelő jegy” a külső ismertető jellemzőkről is információkat ad, és arról is, mely értékeket tartunk fontosnak ahhoz, hogy elérjük céljainkat. Ahogy életkorban haladunk előre (különösen 30 éves kor után), úgy az aszcendens egyre dominánsabban megmutatkozik. Mert idővel felismerjük, mi az az irány, amerre haladni szeretnénk. Így nagy a valószínűsége, hogy ha egy jellemzést vagy egy tipológiát elolvasunk, inkább az aszcendensünk jegyéhez leírtak lesznek ránk igazak.
Egyébként az aszcendenssel szemben lévő deszcendens pedig azt is megmutatja, hogy számunkra ki lehet ideális partner, milyen belső tulajdonságokkal és külső jellemzőkkel rendelkezzen az illető. Két ember illeszkedésének vizsgálatában még a Holdjegy is igen fontos szerepet tölt be.


Mi a Holdjegy?

A Holdjegy az a csillagjegy, melyben születésünk pillanatában a Hold állt. Belső lelki világunkat szimbolizálja, mely arról ad információt, hogy érzelmi helyzetekben hogyan viselkedünk. Nők esetében pedig arról is, hogy alaptermészetünk szerint milyen anyukává és feleséggé válhatnank. Érdekességképp például az indiai asztrológiában az emberek a Holdjegyüket ismerik főjegyként- úgy, mint mi a nyugati asztrológiában a Napjegyünket.

Miért nem igazak rám az asztrológiai jellemzések, tipológiák?

Gondoljunk bele, hogy egyetlen Napjegyhez 12 különböző aszcendens kapcsolódhat. Például egy Bika Napjegyű embernél az Aszcendens 12 fajta árnyalást jelöl a személyiségben, a megjelenésben, és mindehhez még 12 különböző Holdjegy kapcsolódhat (hogy a többi 10 klasszikus bolygó elhelyezkedését már ne is említsük). Ha a Bika Napjegyű embernek Halak aszcendense van és ehhez mondjuk Oroszlán Holdjegye, akkor teljesen más lesz egy olyan Bikához képest, akinek mondjuk a felkelő jegye is Bika és Holdja pedig Bak. Ez utóbbi személyiségre jó eséllyel jellemzőbb lesz az általános Bika leírás, mint a Halak aszcendensű és Oroszlán Holdú példa esetében. Így máris érthetőbb, miért lehetséges, hogy a Napjegy szerinti jellemzés csak részleteiben igaz az egyéniségünkre. 


A tipológiák inkább szórakozásként ajánlott, játékos, olyakor sarkított jellemzők gyűjteménye. Ha azonban valódi horoszkópra, konkrét előrejelzésre vágyunk, akkor mindenképp az egyedi képletünket vizsgáljuk vagy vizsgáltassuk meg asztrológussal.

Tipológiáimat a TeÜnneped.hu oldalon és a Tipológiák menüpontban olvashatjátok.
Jó szórakozást! 

2015. március 15., vasárnap

2015. március 5. Telihold - Tavaszi rendteremtő-nap

Rend a lelke mindennek.” -szól a mondás. Különösen igaz ez az első tavaszi Telihold alkalmával, mely egy napra esik az év első tízmilliószoros Teremtőnapjával.

A Telihold a Hold legérettebb, legtökéletesebb formája, mely azt jelzi, hogy elérkezett a bőség, a termékenység, az elengedés és a megvilágosodás ideje. A holdimpulzusok ekkor sokkal erősebbek, mint Újhold idején, mivel áramlásuk akadálytalan a Nap és a Föld között.

Kép forrása: www.teunneped.hu

A március 5.- i Telihold alkalmával a Nap az érzelmes Halakban, míg a Hold a vele szemben lévő racionális Szűzben áll. Ezúttal munka várható a javából, méghozzá a lelki nagytakarítás és átalakulás időszaka ez. A Hold előhozza a múltból azokat a dolgokat, melyeket már el kellene engednünk. A Szűz minőségével pedig analizálhatjuk, megérthetjük a problémák mögött rejlő lelki okokat.

Most itt a lehetőség helyre tenni őket, begyógyítani sebeinket. És mindehhez a szemben álló Halak energia hajtóerőt kölcsönöz, hogy képesek legyünk meghozni a szükséges áldozatokat, hogy végleg lezárjuk a kört és valami újba foghassunk. Rá fogunk ébredni, mi áll annak útjában, hogy szabadok lehessünk, és hogy hogyan tudjuk legyőzni ezeket az akadályokat. A szervező Szűz Telihold még csak előkészíti, és a március 20.- i Kos Újhold el is hozza majd az igazán erős indító lendületet új terveinkhez.

Engedjünk el ma minden felesleges aggodalmat a lelkünkből, különösen egészséggel, munkával, pénzzel és szerelemmel kapcsolatosan. Azért is fontosak a mai napon a pozitív gondolatok, mert tízmilliószoros Teremtőnap is van egyben. Amilyen kérést ma akár hangosan, akár csak gondolatban kiküldünk az Univerzumba -legyen az pozitív vagy negatív töltetű-, az azonnal teljesül!

A pozitív gondolatok legyenek ma Veletek! :)

2015. március 9., hétfő

Péntek 13. - Valóban szerencsétlenséget hoz ez a nap vagy csak legenda az egész?

Péntek tizenharmadikát világszerte az év legszerencsétlenebb napjaként tartják számon. Habár erről az első feljegyzések csak az 1850-es évek után jelentek meg, a babona eredete a keresztény és a pogány kultúrában gyökerezik.A péntektől való félelem

A keresztények úgy hiszik, Jézust egy pénteki napon feszítették keresztre, illetve az ókori Rómában és a középkori Angliában péntekenként tartották a kivégzéseket. Leginkább innen eredhet a péntek rossz hírneve. Azonban a kutatók azt is feltételezik, hogy a Bibiliában Ádám bűnbeesése és Ábel meggyilkolása is pénteki napon történhetett. 
Maga az angol „Friday” (péntek) szó erdete Freyja (a szerelem és a termékenység viking istennőjének) napjára utal. A katolikus egyház azonban boszorkányszombatnak nevezte el a pénteket, bemocskolva ezzel az istennőt.

A tizenhármas számtól való félelem

Eredetét leggyakrabban az Utolsó Vacsorához kötik, melyen Jézus és tizenkét tanítványa, azaz tizenhárman vettek részt. Valamint szintén a skandináv mitológiában baljósnak tartják a tizenhármas számot. Loki (a vész démona) tizenharmadik vendégként, hivatlanul jelent meg az Istenek gyűlésén a Valhallán. Loki fagyöngyből faragott nyílvesszője ölte meg Baldrt (a szépség istenét), akit pedig az Istenek minden veszedelemtől meg akartak óvni.
A középkorban a Templomosok köréből kezdett terjedni a péntek tizenhárom, mint szerencsétlenséget hozó nap. Ugyanis 1307. október 13-án IV. Fülöp francia király elrendelte a Templomosok több tagjának és Nagymesterüknek letartóztatását. Kínvallatásuk után eretnekség vádjával kivégezték őket - épp egy péntek 13.-ai napon.


Péntek 13.

Sokak számára a baljós péntek tizenhárom valóban csak babona, azonban mára egy külön nevet is kapott a 13-as számtól való félelelem: ez a triszkaidekafóbia. A legbabonásabbak péntek 13-án nem írnak alá szerződéseket, nem utaznak el, sőt, olyan is akad, aki otthonát sem hajlandó elhagyni ezen a napon. Érdekes, de az angolszász területeken jellemző, hogy épületekből kihagyják a 13. emeletet, vagy repülőgépek esetén a 13. sort, és a számozásban a 12. után rögtön a 14. következik.
Ha magunk is hiszünk ebben a babonában, akkor vegyünk magunkhoz aznap egy lóherét vagy egy patkót. A szájhagyomány szerint, ha ekkor eső alá állunk, az lemossa rólunk a balszerencsét.

Ez a cikk megjelent még:
-on